طراحی مقدماتی صفحات وب

 

 

سرفصل و ريز محتوا:

جلسه اول:

HTML :

– مفاهيم اينترنت و HTML

– شبكه‌ها و پروتكل‌هاي اينترنتي

– عملكرد يك ISP و  WebServer، ايجاد صفحات وب و فرم كلي يك صفحه HTML (تگ‌هاي اصلي: Head, Body, Titel, HTML  و آشنايي با خصوصيات تگ‌ها

– تگ‌هاي مربوط به متن و فرمت آن، مشخصه‌هاي Color, Size, Font,  و… در تگ‌هاي فوق

– كار با تگ<a> براي ايجادHyperlink  و طرق كاربرد آن.

– كار با انواع ليست‌ها، كار با انواع تصاوير، تصوير به صورت Link- ايجاد Thumbnail

– كار با جدول و تگ‌ها و مشخصه‌هاي آن. كار با فريم‌ها Frameset

– آشنايي با انواع css ، فايل‌هاي خارجيcss  ، css درون خطي inline، آشنايي با انواع اصلي دستورات css و جایگزيني آن‌ها با دستورات فرمت HTML براي صفحه – تصاوير، رنگ‌ها، حاشيه‌ها، ترازها، جداول و ليست‌ها

جلسه دوم:

Flash :

– آشنايي با محيط flash – آشنايي با ابزار ترسيم Line, Pencil و … منوي File

– آشنايي با نمادها و انواع Graphycal, Movie Clip, Button ، مفهوم Group ، استفاده از Library ، كاربرد متن – آشنايي با Time Line ، فريم‌ها، نحوه ساخت انيميشن  – آشنايي با لايه‌ها و نحوه كاربرد آن‌ها و لايه راهنما

– آشنايي با نمادهاي Movie Clip, Motion tween و ايجاد انيميشن با نمادها

– آشنايي با Shape tween   – نحوه ساخت Mask   – ساخت انيميشن با نمادهاي گرافيكي – انتشار فايل‌هاي Flash و انواع پسوندها و فرمت‌ها

– كار با نمادهاي Button – آشنايي با اكشن‌هاي عمومي و پركاربرد، اكشن‌هاي مربوط به Movieclip ، نحوه ارتباط اكشن با اجزاي صفحه، روي‌دادها

جلسه سوم:

Dream Weaver:

– شرح كلي محيط برنامه

– شرح كلي پانل‌هاي برنامه

– ايجاد صفحات ساده وب

– آشنايي با خصوصيات صفحه، آشنايي با انواع كدينگ و كدينگ Unicode و كاربرد فارسي

– استفاده از نماهاي Design و Code

– كاربرد تگ‌ها در محيط Dream Weaver

– جاي‌گذاري Image  و Image-Placeholder  و تنظيمات آن (منوي Modify)

– Hyperlink و Link براي متن و تصوير Email Link  Named Anchor  و …

– تغيير يك Link ، حذف لينك و تعيين مقصد لينك (Target)

جلسه چهارم:

استفاده از ابزار فهرست view در طراحی مانند Grid، Ruler و

فرمت متن (كاربرد پانل Propertise) منوي Text:

– جدول در Dream، استفاده از نماهاي Standard وExpanded  و Layout ، تنظيم  جدول (Modify)

– قاب‌ها در Dream و تنظيمات مربوطه

– انواع Media در Dream و… استفاده از فايل‌هاي SWF مربوط به Css – Flash در Dream

– ايجاد سايت و مديريت آن و تنظيم Site Map

منابع:

– كاظمي صالح، احمد (1384)، طراحي وب به زبان ساده، جهاددانشگاهي تهران.

– فيليپ كرمن، خودآموز  FLASH MX ، ترجمة سادات لواساني، فاطمه، نشر غزال.